PUSTOLOVSKI PARK BETNAVA – Pravila uporabe

 

  1. Pred uporabo Pustolovskega parka Betnava (v nadaljevanju PPB) se mora vsak udeleženec seznaniti s temi pravili. S podpisom potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.
  2. Udeležence do dopolnjenega 18. leta starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna odgovorna oseba in to s svojim podpisom potrditi (potrebna je navedba imena in priimka odgovorne osebe in udeležencev ter kontaktnih podatkov odgovorne osebe). Udeleženec s podpisom potrjuje, da sodeluje v aktivnostih PPB na lastno odgovornost.
  3. Uporaba PPB je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev. Za odgovornost upravljalca PPB glej točko 9.
  4. PPB je primeren za udeležence od treh let starosti, ki nimajo psihofizičnih težav, povezanih z višino in bi uporaba PPB zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakršnokoli drugo nevarnost ali tveganje. Udeleženci do 15. leta starosti lahko park uporabljajo le v spremstvu polnoletne osebe.
  1. Plezanje je dovoljeno samo v primernih športnih oblačilih in zaprtih športnih čevljih.
    Glede uporabe posameznih prog, ki so različnih težavnostnih stopenj veljajo dodatne zahteve.

 

PROGA

OZNAKA PROGE

ZAHTEVANA VIŠINA

DRUGE ZAHTEVE

1.

Rumena

100 cm

Priporočena starost: 3 leta

2.

Zelena

110 cm

-

3.

Oranžna

120 cm

-

4.

Modra

130 cm

-

5.

Rdeča

150 cm

-

6.

Črna

150 cm

Dobra fizična kondicija

 

6. Drobnih predmetov, kot so npr. nakit, mobilni telefoni, kamere, ipd., pri uporabi PPB ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in druge osebe.
7. Vsak udeleženec se mora udeležiti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela. Vsa navodila trenerja/inštruktorja oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati!
8. Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti PPB. Pri kršitvah varnostnih navodil inštruktorja oz. organizatorja, upravitelj ne prevzame nobenih s tem povezanih odškodninskih zahtevkov.
9. Varnostna oprema, ki jo prejmejo udeleženci je sestavljena iz varovalnega pasu z vponkami in čelade. Med uporabo v PPB se je ne sme odložiti ali prenesti drugim osebam. Opremo je treba uporabljati v skladu z navodili inštruktorja oz. organizatorja in jo je treba po uporabi vrniti. Dvig opreme potrdimo s podpisom, vračilo opreme inštruktorju pa pomeni zaključek plezanja.
10. Vponki morata biti vedno pripeti na jeklenico. Pri preklopu iz ene vaje (prepreke) na drugo, mora biti ena vponka vedno povezana z jeklenico, drugo pa pripnemo na označeno jeklenico.

11. V primeru neupoštevanja tega pravila, udeleženca opozorimo, pri naslednjem opozorilu pa mora vrniti opremo in končati aktivnosti na progah.
12. Lastnik PPB odgovarja v okviru zakonskih določil za osebno škodo. Za materialno in premoženjsko škodo odgovarja samo pod predpostavko hude malomarnosti organizatorja ali oseb, ki jim je zaupano vodenje.
13. Vsako vajo lahko izvaja maksimalno ena oseba.Na podestih se lahko zadržujeta istočasno največ dve osebi.
14. Otroci do telesne višine 110 cm lahko uporabljajo samo otroški poligon, ostali pa v skladu s točko 5.
15. Poslovodstvo si pridržuje pravico, da od oseb, ki ne spoštujejo teh pravil uporabe, zahteva, da zapustijo PPB. Poslovodstvo si pridržuje pravico ukinitve dejavnosti iz varnostno tehničnih razlogov (ogenj, vihar, nevihta, nizke temperature, itd.) ustaviti. Povračilo vstopnine ni mogoče, če udeleženec prostovoljno zapusti PPB.
16. Uporaba parka pod vplivom alkohola, mamil ali drugih sredstev, ki zmanjšujejo psihofizične sposobnosti ni dovoljena. Kajenje med uporabo plezalne opreme NI dovoljeno.
17. Uporaba Pustolovskega parka Betnava izven odpiralnega časa je strogo prepovedana.
18. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov navedenih na teh pravilih za potrebe poslovanja PPB.
19. Osebje v PPB občasno posname kakšno fotografijo dogajanja v parku. S podpisom dovoljujem uporabo teh fotografij izključno za namene promocije PPB.

 

Prosimo vas, da pred obiskom parka izpolnete spodnji obrazec in ga prinesete zraven.

PRAVILA_UPORABE.pdf

Back to top