PUSTOLOVSKI PARK BETNAVA – Pravila uporabe 


Spodaj so zapisana pravila uporabe v Pustolovskem parku Betnava. Vsak udeleženec se mora s temi pravili sezananiti pred vstopom v park.

Obrazec s temi pravili dobite na blagajni parka kjer ga morate pred vstopom v park izpolniti in podpisati. Lahko pa obrazec prenesete s spodnje povezave, ga že doma natisnete in izpolnjenega prineste s sabo ob vašem obisku parka.

Prenos obrazca - Pravila uporabe

 

 

Pravila uporabe

 1. Pred uporabo Pustolovskega parka Betnava (v nadaljevanju PPB) se mora vsak udeleženec seznaniti s temi pravili. S podpisom potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.
  Udeležence do dopolnjenega 18. leta starosti mora s temi pravili seznaniti polnoletna odgovorna oseba in to s svojim podpisom potrditi (potrebna je navedba imena in priimka odgovorne osebe in udeležencev, ter kontaktnih podatkov odgovorne osebe).
  Udeleženec s podpisom potrjuje, da sodeluje v aktivnostih PPB na lastno odgovornost.

 2. Uporaba PPB je povezana s tveganji in se izvaja na lastno odgovornost udeležencev.
  Za odgovornost pogodbenega upravljavca glej točko 7.

 3. PPB je primeren za udeležence vseh starosti, ki nimajo psihofizičnih težav z višino in bi uporaba PPB zanje ali za druge predstavljala zdravstveno ali kakršno koli drugo nevarnost ali tveganje.
  Udeleženci do dopolnjenega 14. leta starosti lahko uporabljajo pustolovski park le v spremstvu polnoletne osebe; ena polnoletna oseba pa lahko nadzira največ 3 mladoletne udeležence.
  Glede uporabe posameznih prog/poligonov, ki so različnih težavnostnih stopenj, veljajo dodatne zahteve:

  Proga Oznaka proge Zahtevana višina druge zahteve Težavnostna stopnja 1 - 10
  1. otroška ni omejitve priporočena starost 3. leta 1
  2. zelena 110 cm / 3
  3. rumena 110 cm / 4
  4. modra 120 cm / 5
  5. rdeča 140 cm / 6
  6. oranžna 150 cm dobra fizična kondicija 10 (!)
  7. črna 150 cm dobra fizična kondicija 8
 4. Drobnih predmetov, kot so npr. nakit, mobilni telefoni, kamere, ipd., pri uporabi PPB ni dovoljeno imeti pri sebi, saj lahko predstavljajo nevarnost za udeleženca samega in druge osebe.

 5. Vsak udeleženec se mora udeležiti pojasnil varnostnih navodil, ki so sestavljene iz teoretičnega in praktičnega dela.
  Vsa navodila trenerja/inštruktorja oz. organizatorja so zavezujoča in se jih je obvezno potrebno držati!
  Pri kršitvi se lahko od udeleženca zahteva, da zapusti PPB. Pri kršitvah varnostnih navodil inštruktorja oz. organizatorja, najemnik ne prevzame nobenih s tem povezanih odškodninskih zahtevkov.

 6. Varnostno opremo, ki jo prejmejo udeleženci je sestavljena iz varovalnega pasu in čelade, in se med uporabo v PPB ne sme odložiti ali prenesti drugim osebam. Opremo je treba uporabljati v skladu z navodili inštruktorja oz. organizatorja in jo je treba po uporabi vrniti. Dvig opreme potrdimo s podpisom.

  Vponki morata biti vedno pripeti na jeklenico. Pri preklopu iz ene vaje (prepreke) na drugo, mora biti ena vponka vedno povezana z jeklenico, drugo pa pripnemo na označeno jeklenico.

  V primeru neupoštevanja tega pravila, udeleženca opozorimo, pri naslednjem opozorilu pa mora vrniti opremo in končati aktivnosti na progah.

 7. Lastnik PPB odgovarja v okviru zakonskih določil za osebno škodo. Za materialno in premoženjsko škodo odgovarja samo pod predpostavko hude malomarnosti organizatorja ali oseb, ki jim je zaupano vodenje.

 8. Vsako vajo lahko izvaja maksimalno ena oseba. Na podestih se lahko zadržujeta istočasno največ dve osebi.

 9. Otroci do telesne višine 110 cm lahko uporabljajo samo otroški poligon, ostali pa v skladu s točko 3.

 10. Poslovodstvo si pridržuje pravico, da od oseb, ki ne spoštujejo teh pravil uporabe, zahteva, da zapustijo PPB. Poslovodstvo si pridržuje pravico dejavnosti iz varnostno tehničnih razlogov (ogenj, vihar, nevihta, nizke temperature, itd.) ustaviti. Povračilo vstopnine ni mogoče, če udeleženec prostovoljno zapusti PPB.

 11. S podpisom dovoljujem uporabo osebnih podatkov navedenih na teh pravilih za potrebe poslovanja PPB.

 12. Osebje v PPB občasno posname kakšno fotografijo dogajanja v parku. S podpisom dovoljujem uporabo teh fotografij izključno za namene promocije PPB.

Video

Back to top